咏怀古迹五首

作者:杜甫

朝代:唐朝

咏怀古迹五首原文

支离东北风尘际,漂泊西南天地间。三峡楼台淹日月,五溪衣服共云山。羯胡事主终无赖,词客哀时且未还。庾信平生最萧瑟,暮年诗赋动江关。摇落深知宋玉悲,风流儒雅亦吾师。怅望千秋一洒泪,萧条异代不同时。江山故宅空文藻,云雨荒台岂梦思。最是楚宫俱泯灭,舟人指点到今疑。群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。画图省识春风面,环佩空归月夜魂。千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。蜀主窥吴幸三峡,崩年亦在永安宫。翠华想象空山里,玉殿虚无野寺中。古庙杉松巢永鹤,岁时伏腊走村翁。武侯祠屋常邻近,一体君臣祭祀同。诸葛大名垂宇宙,宗臣遗像肃清高。三分割据纡筹策,万古云霄一羽毛。伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹。运移汉祚终难复,志决身歼军务劳。

咏怀古迹五首拼音解读

zhī lí dōng běi fēng chén jì ,piāo bó xī nán tiān dì jiān 。sān xiá lóu tái yān rì yuè ,wǔ xī yī fú gòng yún shān 。jié hú shì zhǔ zhōng wú lài ,cí kè āi shí qiě wèi hái 。yǔ xìn píng shēng zuì xiāo sè ,mù nián shī fù dòng jiāng guān 。yáo luò shēn zhī sòng yù bēi ,fēng liú rú yǎ yì wú shī 。chàng wàng qiān qiū yī sǎ lèi ,xiāo tiáo yì dài bú tóng shí 。jiāng shān gù zhái kōng wén zǎo ,yún yǔ huāng tái qǐ mèng sī 。zuì shì chǔ gōng jù mǐn miè ,zhōu rén zhǐ diǎn dào jīn yí 。qún shān wàn hè fù jīng mén ,shēng zhǎng míng fēi shàng yǒu cūn 。yī qù zǐ tái lián shuò mò ,dú liú qīng zhǒng xiàng huáng hūn 。huà tú shěng shí chūn fēng miàn ,huán pèi kōng guī yuè yè hún 。qiān zǎi pí pá zuò hú yǔ ,fèn míng yuàn hèn qǔ zhōng lùn 。shǔ zhǔ kuī wú xìng sān xiá ,bēng nián yì zài yǒng ān gōng 。cuì huá xiǎng xiàng kōng shān lǐ ,yù diàn xū wú yě sì zhōng 。gǔ miào shān sōng cháo yǒng hè ,suì shí fú là zǒu cūn wēng 。wǔ hóu cí wū cháng lín jìn ,yī tǐ jun1 chén jì sì tóng 。zhū gě dà míng chuí yǔ zhòu ,zōng chén yí xiàng sù qīng gāo 。sān fèn gē jù yū chóu cè ,wàn gǔ yún xiāo yī yǔ máo 。bó zhòng zhī jiān jiàn yī lǚ ,zhǐ huī ruò dìng shī xiāo cáo 。yùn yí hàn zuò zhōng nán fù ,zhì jué shēn jiān jun1 wù láo 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

已邀请:

要回复问题请先登录注册